Assalamu’alaikum Wr wb.

Semoga rahmat serta ampunan Allah swt. selalu tercurahkan kepada semua muslim di dunia ini. Dan semoga umat muslim segera bersatu kembali untuk menegakan syari’at islam.

Allahu Akbar…:)

 

Iklan